İşini Güneşe Dön Projesi Kapanış Toplantısı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı, Yeşil Düşünce Derneği ve Troya Çevre Derneği ortaklığında 2-3 Mayıs 2017 tarihlerinde Çanakkale Parion Hotel’de gerçekleşiyor.
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, GÜNDER, Boden Hukuk, DGRV (Almanya), EurosolarDK (Danimarka), Folkecenter for Renewable Energy (Danimarka), REScoop (Belçika), WECF (Almanya), EM Normandie (Fransa) ve yereldeki kooperatif temsilcilerinin de katılacağı konferansta kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji üretimi farklı yerel deneyimler, yerel yönetimler ve yenilikçi politikalar çerçevesinde birçok açıdan ele alınacak.  Ayrıca konferansın bu yıl ki ortaklarından Yeşil Düşünce Derneği ile birlikte yürütülen “İşini Güneşe Dön” projesinin de çıktıları konferans programı kapsamında katılımcılarla paylaşılacaktır.
Konferansın ikinci gününde gerçekleşecek olan atölye çalışmalarında Türkiye’deki farklı kooperatif ve birliklerden katılacak temsilcilerin mevcut durumları üzerine aktarımları sonucunda yenilenebilir enerji üretiminde istihdam, finans, sorunlar ve çözümler tartışmaya açılacak; öneriler değerlendirilecektir.

Konferansın ardından sunum ve atölye çalışmalarından elde edilen verilerin bir araya derleneceği bir rapor hazırlanarak Türkiye’de yenilenebilir enerji ve kooperatifçilik alanındaki henüz sınırlı olan kaynaklara ve yeni kooperatiflerin gelişmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Kapanış Toplantısı ve Konferans, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından fonlanan ve İŞKUR’un operasyonel destekçisi olduğu Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı kapsamında Mart 2016 – Mayıs 2017 tarihleri arasında Troya Çevre Derneği ortaklığında Yeşil Düşünce Derneği tarafından yürütülen “İşini Güneşe Dön Projesi” kapsamında düzenlenmektedir.

Konferansa kaydınızı yaptırmak için lütfen gizemz@yesildusunce.org ve cevretroya@gmail.com adreslerinden iletişime geçiniz.


Enerji Üretiminde Yerel Tercihler
YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ | Yerelden ve Avrupa’dan Deneyimlerin Paylaşımı
2-3 Mayıs 2017, Parion Hotel, Çanakkale

KONFERANS PROGRAMI_________________
2 Mayıs Salı:
09.30     Açılış Konuşmaları
10.30     Proje Kapanış Oturumu
Film Gösterimi
Sertifika Dağıtımı
11.30     Çay Kahve Arası
12.00     Yenilenebilir Enerji ve Kooperatifçilik
– Türkiye’de Kooperatifçiliğin Gelişimi ve Geleceği (Arif Sami Seymenoğlu – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü)
– Türkiye’de Kooperatifçilik ve Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri (Gülsüm Gözde Ayanoğlu – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanı)
– Enerji Kooperatiflerinin Hukuki Boyutları (Değer Boden – Boden Hukuk)
– Enerji Sektörü, Kooperatifler ve İstihdama Etkisi (Faruk Telemcioğlu – GÜNDER Genel Sekreteri)
13.00     Öğle Arası
14.00     Yerelde Enerji Üretimi ve Kooperatifçilik
Tarım ve Enerji Kooperatifleri ile Yerel Kalkınma (Dr. Ulrich Maerz/DGRV/Almanya)
Gürcistan’da Tarım Kooperatifleri ve Enerji (Mariam Svanidze/RCDA/Gürcistan)
Atıktan Enerjiye, Atık Enerjisi Kooperatifçiliği (Morten Victor Petersen/EurosolarDK/Danimarka)
Kooperatiflerde Sürdürülebilirlik ve Danimarka Deneyimi (Kardelen Afrodit Adsal/Folkecenter for Renewable Energy/Danimarka)
15.30     Ara
15.45     Enerji Kooperatifçiliğinde Yenilikçi Politikalar / Demokratik uygulamalar
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri İle Enerji Demokrasisine Geçiş (Stanislas d’Herbemont – REScoop/Belçika)
Enerji Kooperatiflerinde Kadınlar (Katharina Habersbrunner – WECF)
Enerji Kooperatifleri ve Gençlerin Katılımı (Alex Valleux /EM Normandie /Fransa)
Doğu Avrupa Enerji Kooperatifleri Deneyimleri (Freya Finnern/WECF/Almanya)
———————————————
3 Mayıs Çarşamba:
10.00     Yenilenebilir Enerji ve Yerel Yönetimler
 – Nilüfer Belediyesi Kooperatif Girişimi Örneği | Adil Kayaoğlu (Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı)
– Seferihisar Belediyesi Kooperatif Girişimi Örneği | Umur Kemal Ozanoğulları (Yönetim Kurulu Üyesi)
11.00     Atölye: Politika geliştirme oturumları:
Yerelde yenilenebilir enerji ve kaynak üretimi
Yerel yönetim mi kooperatif mi?
Enerji üretiminde katılımcı yönetim modeli ve demokrasi
12.30     Öğle Arası
14.00     Yerelde Kooperatifler, İstihdam, Finans ve Sürdürülebilirlik
– Biyo-Enerji Kooperatifleri ve Yerel Girişimlerden Örnekler (Nejdet Irak – Yeniçiftlik Köyü Muhtarı)
– Çorum Enerji Kooperatifi Modeli (Seyfettin Zengin)
– Amasya Gümüşhacıköy Enerji Kooperatifi Modeli (Ali Atal – Yönetim Kurulu Üyesi)
– Truva Sulama Birliği RES Modeli (İlhan Ulus – Birlik Başkanı)
– Yenilenebilir Enerji Sektörü ve İstihdam Raporu (Barış Gençer Baykan-Yeditepe Üniversitesi)
– Derya Nazan Ünverir (Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi)
– Arif Ergin, TUREFF
 15.30     Atölye: Sorunlar ve Çözümler
Yerel enerji kooperatifleri ve gençler ve kadınlar için istihdam
Yenilebilir enerji kooperatiflerinde finans sorunu
Yenilebilir enerji kooperatiflerinde sürdürülebilirlik

 


“İşini Güneşe Dön” Projesi Yeşil Düşünce Derneği tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE-II) Hibe Programı kapsamında yürütülmektedir.
Mart 2016’dan beri yürütülen projenin uzun vadeli amacı; gençlerin yenilenebilir enerji alanında girişimciliklerinin artırılması ve istihdam kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz Haziran ve Eylül aylarında Çanakkale ve yakın çevresinde teknik liseler ve dengi okullarda bilgilendirme ve seminer programları düzenlenmiş ve 15-29 yaş arası gençlere 8 haftalık uygulamalı yenilenebilir enerji eğitimi verilmiştir. Bu eğitim süresince Adatepe mevkiinde atıl durumda bulunan bir okul restore edilmiş ve okula Pilot Enerji Merkezi kurulmuştur. Tüm enerjisini kendi üreten bu merkezle hem yerel halka yenilenebilir enerji uygulamalarına aşinalık kazandırmak hem de yenilenebilir enerji kooperatiflerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Enerji kooperatifleri ile ilgili Çanakkale, İstanbul ve Ankara’da sektör ve kooperatif temsilcileri, kamu aktörleri ve sivil toplumdan katılımcılarla üç çalıştay gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yeni kurulacak Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin kuruluşuna yardımcı olacak enerji politikaları ve yerelde enerji üretimi ile tüketimi, mevcut kooperatiflerin hukuki, finansal ve teknik sorunları çalıştayların temalarını oluşturmuştur. Eğitim ve çalıştay çıktıları konunun uzmanları tarafından akademik birer rapor haline getirilmiş ve son etkinlik olacak kapanış toplantısında sunulması planlanmaktadır.

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu Programın içeriğinden yalnızca Yeşil Düşünce Derneği sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.