Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi

Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

“Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” başlıklı projeyle Yeşil Ekonomi çerçevesi içinde iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum amacıyla kent, enerji ve toprak kullanımı alanlarında Türkiye’nin azaltım ve uyum hedeflerine uygun somut politika önerileri geliştirecek bir çalışma yürütüldü. Proje, Avrupa Birliği ve AB ülkelerindeki iyi uygulamaların Türkiye’nin yerel şartlarına uyumlu hale getirilip bir politika önerisine dönüştürülmesini amaçladı.

Brüksel, Çanakkale, İzmir ve Bursa ziyaretlerinin yanı sıra Kent, Enerji ve Toprak kullanımı üzerine 3 çalıştay yapıldı ve bunların sonuçları çıktı olarak raporlaştırıldı. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ortaklarımız Yeşil Avrupa Vakfı (GEF) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin desteği ve Avrupalı sivil toplum, akademi ve yerel hükümetlerle birlikte bu projenin AB ve Türkiye arasında daha yeşil bir diyalog için bir adım olmasını umuyoruz.

Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi projesi 2016 Şubat ayında başladı, 2017 Ağustos ayında tamamlanacak.