Sivil Toplum Diyaloğu Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi Projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde “İklim Dostu Kentler ve Yeşil Ekonomi” çalıştayımızı gerçekleştirdik.
Çalıştay Fotoğrafları İçin >> http://bit.ly/28ZD5lP
IMG_0742

Özgecan Kara

IMG_0745

Ümit Şahin

Çalıştayın açılış konuşmalarını proje koordinatörümüz Özgecan Kara ile proje danışmanımız ve İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin yaptılar.

 

 

 

IMG_0750

Evelyne Huytebroeck

İlk oturumda Brüksel eski Çevre Bakanı Evelyne Huytebroeck bakanlığı döneminde yürüttükleri çalışmaları anlattı. Huytebroeck Brüksel’deki pasif binaların maliyetlerine, uygulanabilirliğine ve istihdam kapasitesine örnekler vererek yaptığı sunumda “Brüksel’de 2010’dan beri tüm kamu binaları, 2015’ten itibaren tüm yeni binalar pasif binalar olmak zorundadır. Pasif binalar daha maliyetli değildir. Enerji ihtiyacını azaltır ve yeşil işler yaratır” dedi.

 

 

IMG_0797

Osman Balaban

İkinci oturumda ODTÜ Şehir Planlama bölümünden Doç. Dr. Osman Balaban iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etki ve sonuçlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Balaban “Kentler iklim sorununun önemli bir parçası. Bugün dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşıyor. Kentler sera gazı emisyonlarının %70’inden sorumlu. Yerel yönetimler iklim değişikliğini önlemede önemli roller oynayabilir. 90’ların ortalarına kadar iklim politikalarının ana aktörleri ulus devletler ve ilgili uluslararası kuruluşlardı, 90’ların ortalarından beri kentler iklim politikasının en önemli oyuncusu konumuna geldiler. Bu süre zarfında uluslararası düzeyde çok sayıda kent ya da belediye ağları kurulmuştur” dedi.

 

Aradan sonra katılımcılar üç gruba ayrılarak aşağıdaki başlıkları tartıştılar;
IMG_0842 IMG_0844 IMG_0840• Binalarda enerji verimliliğini artırmak ve pasif binalar ile kentlerde iklim değişikliğiyle mücadele.
• Kent merkezlerinin trafiğe kapatılması ve bisikletli ulaşımın artırılması ile kentlerde iklim değişikliğiyle mücadele.
• Kentlerde taşkınların ve ısı adalarının önlenmesi için yapılacaklar ve kent/topluluk bahçeleri kurulması yoluyla iklim değişikliğine uyum.
Çalıştayın sonunda üç grup yaptıkları tartışmaların özetlerini birbirleriyle paylaştılar. Çalıştayda ortaya çıkan sonuç ve raporlar yakında web sitemiz üzerinden paylaşılacak